aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Finančná gramotnosť 3

Teraz vám vysvetlíme rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou a načo si musíte dávať pozor.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Asociácia Nepočujúcich Slovenska”.