aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Sčítanie obyvateľstva, bytov a domov na Slovensku.

Sčítanie na Slovensku je po prvý krát rozdelené na 2 časti.

Zdroj: SODB2021 – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (www.scitanie.sk)