aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Okamžitý prepis v Slovenskej sporiteľni v SR.

Minulý rok v novembri 2020 sme pripravili list, ktorý sme odoslali všetkým bankám v SR, aby nám sluchovo postihnutým uľahčili komunikáciu v bankách. Dnes sme dostali informáciu, že banka Slovenská sporiteľna na svojich pobočkách sprístupnila prostredníctvom tabletov okamžitý prepis. Ďakujeme

Zdroj: https://dennikn.sk/minuta/2262577/?ref=impm…