aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Prvomájové čerešňe

Odkaz: zilina.gisplan.sk

Zakvitnuté čerešne na prvomájový bozk nájdu Žilinčania vďaka aplikácii.

Lokality s čerešňami nájdu Žilinčania v geografickom informačnom systéme (GIS) mesta Žilina. 

V súvislosti s obľúbenou tradíciou tu pribudla aplikácia „Prvomájové čerešne“, ktorá nasmeruje užívateľov k najbližšej zakvitnutej čerešni. 

Samospráva pozýva všetkých, aby sviatočnú stredu oslávili bozkom alebo prechádzkou pod korunami čerešní a vychutnali si atmosféru jari v meste. 

Jednou z najobľúbenejších tradícií je práve bozk pod zakvitnutou čerešňou, ktorý má páru priniesť nielen lásku, ale i šťastie a prosperitu.

Aby si Žilinčania mohli užiť túto zvyklosť,zverejnila samospráva novú mapovú aplikáciu s lokalitami stromov čerešní. 

Nájdu ju na webovej stránke geografického informačného systému (GIS). https://zilina.gisplan.sk