aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Predčasné starobné dôchodky

Legislatíva: 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, § 67odkaz:https://www.socpoist.sk/…/ako-poziadat-o-predcasny…

NÁROK NA PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK PO 40-tich ODPRACOVANÝCH ROKOCH.

Niektorí občania, aj nepočujúci približne od 57 rokov môžu žiadať predčasný starobný dôchodok. Čo to znamená? Môžu ísť na predčasný starobný dôchodok aj po 40-tich odpracovaných rokoch.Aké podmienky musí splniť?Musí byť dôchodkovo poistený aspoň 15 rokov. Musí mať odpracované aspoň 40 rokov.Suma dôchodku, ktorú vám vypočítajú v Sociálnej poisťovni, musí byť viac ako 1,6 násobok životného minima.Od 1.7.2023 do 30.6.2024 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak sumapriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 430,30 € (1,6-násobok životného minima, ktoré je 268,88 €).Ak vám vypočítajú dôchodok menej ako 430,30 eur, nemôže žiadať o predčasný starobný dôchodok po 40-tich rokoch.Bližšie informácie, výpočty získate v Sociálnej poisťovni.