aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Platnosť dokladov

Ako občania Slovenska sme máme rôzne doklady, a to:

Povinné : občiansky preukaz a kartičku poistenca.

Nepovinné : cestovný pas,  vodičský preukaz, technický preukaz auta, bankomatové karty a iné.

Vo všetkých týchto dokladoch je aj uvedený dátum platnosti do istého obdobia.

Niekto môže mať uvedenú platnosť bez obmedzenia.

Preto si treba skontrolovať uvedené doklady a v prípade končiacej platnosti ich vymeniť.

Kartičku poistenca vymenia v pobočke vašej zdravotnej poisťovne, s ktorou máte podpísanú dohodu.

Občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, technický preukaz, vymeníte v klientskom centre.

Nemusí byť miesto trvalého pobytu, doklady si môžete vybaviť aj v inom okresnom meste, teda ak

máte trvalý pobyt na Orave, doklady vymeníte aj v Bratislave.

Bankomatovú kartu si môžete ísť do banky vybaviť, alebo niektoré banky automaticky pošlú poštou.