aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Od 1. septembra nás čakajú zmeny. Ministerstvo zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva a odborníci sa dohodli na týchto zmenách.

161.Video "Od 1. septembra nás čakajú zmeny. Ministerstvo zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva a odborníci sa dohodli na týchto zmenách."

161.VideoOd 1. septembra nás čakajú zmeny. Ministerstvozdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva a odbornícisa dohodli na týchto zmenách.Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej repbulikyhttp://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4416:uvz-sr-zasadalo-odborne-konzilium-od-prveho-septembra-nas-akaju-zmeny&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Pondelok 17. augusta 2020

Ministerstvo zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva a odborníci
sa dohodli na týchto zmenách.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“.

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4416:uvz-sr-zasadalo-odborne-konzilium-od-prveho-septembra-nas-akaju-zmeny&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=15