aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Meeting IL

ANEPS realizovala v Žiline míting v dňoch 09.05- 10.05.202.

Spolu s partnermi zo Českej Republiky a Slovinska sme mali 2. spoločné stretnutie k projektu Erasmus “Nové trendy inkluzívneho vzdelávania o využití indukčných slučiek k minimalizovaní komunikačných bariér medzi osobami so sluchovým postihnutím.“

Prezentovali sme vlastné skúseností pri spracovaní Metodiky, čerpali a navrhovali podklady k vytvoreniu interaktívnej mapy, hodnotili stav financovania, diskutovali o grafickom návrhu webovej aplikácie.

Ďakujeme všetkým zúčastnením za podporu, návrhy, spoluprácu a osvetu v prospech občanov so sluchovým postihnutím v rámci EU.

Projekt bude trvať do roku 2025.