aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

01.11.2023 – 04.11.2023 Meeting Erasmus+ v Prahe

Cieľom stretnutia bola aktívna účasť na meetingu, výmena skúsenosti, prezentácia organizácii, spoznávanie pamiatok, aktívna diskusia a vzájomná komunikácia medzi partnermi v posunkovom jazyku. Bývalý prezident Svazu neslysicich a nedoslychavych v ČR p. Jaroslav Paur nás potešil účasťou a milým rozhovorom. Svet je ozaj malý a stretli sme aj Sonia Holubkova – ktorá je veľmi významnou osobou v oblasti sociálnych služieb a pomoci pre občanov so zdravotným postihnutím nielen na Slovensku ale aj v iných štátoch.