aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

06.11.2022 – 10.11.2023 10 posunkujúcich prstov

V období od 6. novembra 2023 do 10. novembra 2023 prebehla prezentácia s názvom „10 Posunkujúcich Prstov“. Táto prezentácia vzbudila značný záujem medzi účastníkmi prezentácie.

Je fascinujúce, že každá krajina môže mať svoju vlastnú prstovú abecedu, ktorá zodpovedá ich jazyku a kultúre, obsahuje unikátne pohyby prstov a gestá, ktoré reprezentujú jednotlivé zvuky, písmená alebo slová.

Zaujímavosťou je, že Slovák pán Lubina ako prvý zo sr navštívil všetky kontinenty – 103 krajín a zozbieral v nich prstovú abecedu. Skutočnosť, že investoval čas a úsilie do toho, aby zozbieral a zdokumentoval rôzne prstové abecedy, môže prispieť k väčšej tolerancii, porozumeniu, rešpektovaniu rôznych spôsobov komunikácie a pochopeniu kultúr.

Realizované s finančnou podporu Žilinského samosprávneho kraja.