aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Medzinárodný týždeň nepočujúcich v ANEPS Žilina 21. – 27. 9. 2020

Asociácii Nepočujúcich Slovenska (ANEPS), ktorej sídlom je mesto Žilina, sa v rámci Medzinárodného týždňa nepočujúcich uskutočnili rôzne aktivity. Ich cieľom bolo aktivizovať ľudí s postihnutím sluchu (nepočujúcich, nedoslýchavých, ohluchnutých, s Kochleárnym implantátom ako aj rodinných príslušníkov ľudí s postihnutím), sprístupňovať kultúrne inštitúcie a podujatia ako aj informovať verejnosť o živote a potrebách tejto skupiny obyvateľstva.

Ľudia s postihnutím sluchu patria k najviac izolovaným skupinám v spoločnosti, lebo ich postihnutie nie je vidieť. Asociácia Nepočujúcich Slovenska si uvedomuje potrebu poukazovať na život, kultúru a špecifické potreby tejto skupiny ľudí a preto pravidelne organizuje aktivity v rámci Medzinárodného týždňa nepočujúcich. Témou ročníka 2020 bolo uznanie ľudských práv nepočujúcich a posilnenie úlohy posunkového jazyka.

V ANEPS sa uskutočnili tvorivé dielne, v rámci ktorých sa účastníci naučili základom tradičných slovenských remesiel – práci s drôtom a pečeniu tradičných oblátok. Počas workshopu Tancujúce ruky sa mohli návštevníci ANEPS a parku Sad SNP naučiť pesničku v posunkovom jazyku. Do workshopu, ktoré viedli naše spolupracovníčky Lenka a Barborka sa mohli zapojiť všetci okoloidúci ľudia. Najväčšiu radosť však mali deti z materských škôlok v Žiline, ktoré sa zapojili, zatancovali si spolu a naučili sa niekoľko posunkov. Program bol obohatený o stretnutie s technikom načúvacích prístrojov, návštevníci sa mohli porozprávať o rôznych kompenzačných pomôckach pre nepočujúcich, o tom

Počas ďalšieho dňa sme umožnili seniorom aktívne strávenie času pri pohybových a spoločenských aktivitách. Naučili sme ich hrať niektoré spoločenské hry, ktoré im umožnia lepšiu priestorovú predstavivosť, alebo posilnia pamäť.

23. september bol významným dňom – Medzinárodný deň posunkových jazykov. Vypočuli sme si prezentáciu o novej mobilnej aplikácii Posunkuj s nami, s pomocou ktorej je možné naučiť sa základné posunky. Počas Medzinárodného dňa posunkových jazykov sme prizvali viacerých zástupcov Mestského zastupiteľstva v Žiline, Červeného kríža, Rotary klubu, škôl a zástupcov organizácii a klubov dôchodcov, aby sa naučili niekoľko posunkov a poslali svoj odkaz v posunkovom jazyku do sveta. Účastníci tejto aktivity si uvedomili, aké dôležité je hovoriť posunkovým jazykom a priblížiť sa tak ľuďom s postihnutím sluchu.

Významnou kultúrnou udalosťou bolo predstavenie v Mestskom divadle Žilina, ktoré po prvýkrát uviedlo predstavenie aj pre nepočujúcich s titulkami a tlmočením do posunkového jazyka. Takýmto spôsobom je aj kultúrny život sprístupnený ľudom s postihnutím sluchu. Mestské divadlo Žilina odteraz uvedie raz do mesiaca predstavenie s titulkami pre nepočujúcich.

V štvrtok sa nepočujúci mali možnosť dozvedieť viac o histórii Novej Synagógy Žilina, v ktorej si vypočuli aj zaujímavú prednášku o príprave dobrej kávy. Piatok patril prehliadke nových priestorov Krajskej knižnice v Žiline. Aj knižnica vychádza v ústrety nepočujúcim čitateľom a sprístupňuje knižničné služby. Zamestnankyne knižnice sa učia posunkový jazyk, vytvorili tichý kútik pre pokojnú komunikáciu s nepočujúcimi, vybavenie knižnice sa rozrástlo o novú indukčnú slučku, ktorá umožní lepšie porozumenie nepočujúcich a knižničného personálu.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspešnej realizácii tohto významného podujatia. Veríme, že spolupráca pri zlepšovaní kvality komunikácie s nepočujúcimi a ich životov bude pokračovať. Zároveň sa tešíme na Medzinárodný týždeň nepočujúcich 2021.

Mgr. Mária Krkošková, PhD.