aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Deň matiek

K dňu matiek prajeme veľa lásky, zdravia, radosti, čo najmenej starosti.

A ďakujeme, za všetko, čo ste pre nás robili.

Ďakujeme mamičkám z celého srdca.