aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Biodiverzita.

Za posledné roky sa výrazne znižuje biodiverzita, to znamená že sa znižuje počet rastlín a živočíchov. Minister životného prostredia Ján Budaj vyzýva ľudí, aby prehodnotili vzťah k prírode a správali sa zodpovedne a ohľaduplne. Úbytok spôsobuje aj šírenie vírusov, ktoré sa prenášajú zo zvierat na človeka. Európska komisia predložila novú stratégiu do roku 2030, jej cieľom je zabrániť ďalšej strate rastlinných a živočíšnych druhov.

Zdroj: Za posledné roky sa výrazne znižuje rozmanitosť organizmov na planéte | Aktuality.sk