aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

WFD

Medzinárodný týždeň nepočujúcich 2020

Medzinárodný týždeň nepočujúcich (IWD)  je iniciatívou Svetovej Federácie Nepočujúcich (The World Federation of the Deaf- WFD) a prvý krát sa oslavoval už v roku 1958 v Ríme v Taliansku. Tento rok sa bude Medzinárodný týždeň nepočujúcich na celom svete oslavovať 21. – 27. septembra 2020. Každoročne sa v rámci tohto septembrového týždňa uskutočňujú rôznorodé aktivity v komunitách nepočujúcich na celom svete. […]

Medzinárodný týždeň nepočujúcich 2020 Read More »

WFD (World Federation of the Deaf)

Informácie: WFD (World Federation of the Deaf) Valné zhromaždenie delegátov v Paríži. Aneps sa zúčastnilo 2 dni na diskusii a volieb. Stručne: nový prezident na 4 roky Joseph Murray(USA), 9 členný výbor, 2 nove členské štaty – Kosovo a Pslestína, zvýšenie členských príspevkov pre štáty, schválenie nového symbolu, ďalši kongres bude v roku2023 v Korei,

WFD (World Federation of the Deaf) Read More »