aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Správy ANEPS

Správy Aneps 2/2022

Milí priatelia , mesiac február sa začal krásne, no skončil smutne. A to vojnou v Ukrajine. Poskytli sme materiálnu a potravinovú pomoc, aj sme sa aktívne podieľali na organizácii Medzinárodného dňa sluchu, ktorý bude zajtra, 3.3.2022.Veľmi sa tešíme a príďte nás pozrieť .Ďalšie informácie Vám poskytneme vo videu.

Správy Aneps 2/2022 Read More »