aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Milí priatelia 😀, mesiac február sa začal krásne, no skončil smutne. A to vojnou v Ukrajine. Poskytli sme materiálnu a potravinovú pomoc, aj sme sa aktívne podieľali na organizácii Medzinárodného dňa sluchu, ktorý bude zajtra, 3.3.2022.Veľmi sa tešíme a príďte nás pozrieť 🤗.Ďalšie informácie Vám poskytneme vo videu.