aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Kreatívne práce

Od rána už makáme s veľkonočnou výzdobou. Ozdobili sme vajíčka, kreslili sme, lepili sme, voskovali a ešte aj iné.

Čo? Príďte nás pozrieť a uvidíte.

Vďaka lektorke Majke Konečnej a dôchodkyniam bol tento deň plný inšpiratívnych nápadov .