aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Kurz posunkového jazyka pre sociálne a zdravotné pracovníčky z Viacúčelového zariadenia pre seniorov

Pracovníčky z Viaúčelového zariadenia pre seniorov v Čadci sa naučili základy posunkového jazyka.

U nich je ubytovaný nepočujúci Kubko, ako ho familiárne volajú a vďaka kurzom sa zlepšila ich komunikácia. Išlo im to skvele.