aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Mesto pri nákupe elektrickej energie na nasledujúce tri roky ušetrilo vyše 500-tisíc eur.

149.Video "Mesto pri nákupe elektrickej energie na nasledujúce tri roky ušetrilo vyše 500-tisíc eur "

149.VideoMesto pri nákupe elektrickej energie na nasledujúce tri roky ušetrilo vyše 500-tisíc eur Žilinská samospráva má za sebou vôbec prvú elektronickú aukciu na nákup elektrickej energie pre všetky organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Počas priebehu certifikovanej aukcie prišlo k celkovo 29 zníženiam cien a výsledná suma je nakoniec o 540 282 eur nižšia oproti pôvodne najlacnejšej ponuke spomedzi všetkých uchádzačov. Celkovým víťazom sa stala spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. s ponukou 3 109 508,74 eur na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023. Mesto Žilina pri obstarávaní využilo environmentálny inštitút s požiadavkou na min. 10 % elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Streda 29. júla 2020

Žilinská samospráva má za sebou vôbec prvú elektronickú aukciu na nákup elektrickej energie pre všetky organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.