aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Žilina podporí žiadosti o grant sumou viac ako 82-tisíc eur, inštitúcie získajú 24-tisíc eur.

148.Video "Žilina podporí žiadosti o grant sumou viac ako 82-tisíc eur, inštitúcie získajú 24-tisíc eur"

148.VideoŽilina podporí žiadosti o grant sumou viac ako 82-tisíc eur, inštitúcie získajú 24-tisíc eurProjekty v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, životného prostredia a sociálnej a zdravotnej oblasti podporí žilinská samospráva tento rok sumou viac ako 82-tisíc eur. Inštitúcie, ktoré uspeli v grantovom kole so svojimi žiadosťami, dostanú z rozpočtu mesta vyše 24-tisíc eur. Je to približne polovica z pôvodne ohlásenej sumy na podporu projektov a inštitúcii v Žiline, ktorá sa následkom úsporných opatrení v súvislosti s ekonomickými následkami koronavírusu upravila nadol. Do grantového systému v oblasti kultúry sa tento rok zapojilo celkom 39 projektov a celkovou sumou 40-tisíc eur bude podporených 27. Päť projektov nesplnilo podmienky výzvy. Na podporu športových aktivít bolo vyčlenených 17-tisíc eur. Žiadatelia podali spolu 31 projektov, finančnú podporu dostane 19 z nich. Podmienky poskytnutia grantu nesplnili štyri projekty. V oblasti vzdelávania žilinská radnica podporí 11 aktivít celkovou sumou 10-tisíc eur. V oblasti životného prostredia sa o podporu uchádzalo deväť projektov, z ktorých jeden nesplnil podmienky výzvy. Na uskutočnenie zvyšných je vyčlenených spolu 10-tisíc eur. Z celkovej sumy 10-tisíc eur na podporu projektov v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti sa tento rok vyčerpá viac ako 5 700 eur na podporu piatich aktivít. So žiadosťami o inštitucionálnu podporu sa zapojilo päť subjektov, ktoré mesto podporí čiastkou viac ako 24-tisíc eur zo schváleného rámca 30-tisíc eur.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Utorok 28. júla 2020

Projekty v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, životného prostredia a sociálnej a zdravotnej oblasti podporí žilinská samospráva tento rok sumou viac ako 82-tisíc eur.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.