Spolupráca s WIDEX

Asociácia Nepočujúcich Slovenska spolupracuje s WIDEX – Slovtón pri nastavovaní načúvacích aparátov a zabezpečenia kompenzačných pomôcok. Viac info aneps.wbl.sk/inzerce_sk_108x225mm_final_tisk.pdf