aneps.sk

Tlačové správy Žilinského samosprávneho kraja

20. Veľká obnova kaštieľa v Oščadnici

120. Video – "Veľká obnova kaštieľa v Oščadnici"

120. Video – "Veľká obnova kaštieľa v Oščadnici"Kaštieľ v Oščadnici bude modernejší i väčší. Žilinská župa začala s jeho modernizáciou z európskych finančných zdrojov. Náklady na investíciu sú vo výške viac ako 640-tisíc eur. Župa bude spolufinancovať projekt zhruba vo výške 300-tisíc eur.Kaštieľ v Oščadnici je národnou kultúrnou pamiatkou, kde sídli Kysucká galéria. Zmodernizuje sa terasa, vymení sa strecha, schody, rozvody, aj kúrenie. Vytvoria sa nové miestnosti, v ktorých budú besedy, kultúrne aktivity a pod. Taktiež bude bezbariérový vstup do priestorov kaštieľa. Aj keď počas stavebných prác je galéria uzatvorená, lesopark ostáva pre verejnosť aj naďalej prístupný.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Utorok 16. júna 2020

Kaštieľ v Oščadnici bude modernejší i väčší. Žilinská župa začala s jeho modernizáciou z európskych finančných zdrojov. Náklady na investíciu sú vo výške viac ako 640-tisíc eur. Župa bude spolufinancovať projekt zhruba vo výške 300-tisíc eur.Kaštieľ v Oščadnici je národnou kultúrnou pamiatkou, kde sídli Kysucká galéria. Zmodernizuje sa terasa, vymení sa strecha, schody, rozvody, aj kúrenie.Vytvoria sa nové miestnosti, v ktorých budú besedy, kultúrne aktivity a pod. Taktiež bude bezbariérový vstup do priestorov kaštieľa. Aj keď počas stavebných prác je galéria uzatvorená, lesopark ostáva pre verejnosť aj naďalej prístupný.

Zdroj: Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

10. Testovanie v zariadeniach sociálnych služieb sa blíži ku koncu

Končí hromadné testovanie na nový koronavírus v zariadeniach sociálnych služieb v Žilinskom kraji. Testovali 2082 zamestnancov a 2804 klientov sociálnych služieb. Spolu testovali 99% všetkých klientov a zamestnancov. Výborná správa. Všetky testy boli negatívne. Lebo dodržiavali od začiatku marca prísne hygienické predpisy. Aj veľmi pomohlo, že mali rôzne aktivity, napr. linka pomoci, darovanie rúšok, potravín a dezinfekčných prostriedkov, pomáhali psychológovia, dobrovoľníci a pod.


Zdroj: Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja.

8. Krajské nemocnice navyšujú operačné výkony

Vzhľadom na uvoľnenie opatrení krajské nemocnice otvárajú svoje ambulancie, objednávajú pacientov na operácie a iné zákroky. Zároveň vyzýva, že ak budete mať problémy s objednávaním lekárov, oznámte to Žilinskému samosprávnemu kraju, ktorý je
kompetentný na riešenie tohto problému.

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

5. Zmodernizované oddelenia v Kysuckej nemocnici v Čadci začínajú slúžiť pacientom

Napriek mimoriadnej situácii a koronakríze sa podarilo Žilinskej župe ukončiť tri veľké investičné akcie za približne 1,2 milióna eur v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci a to modernizáciu internej JIS, traumatologickej JIS a hygienických zariadení v internom pavilóne. Nové priestory boli slávnostne otvorené v piatok 15.mája. Staré priestory a vybavenie nespĺňali kritéria, preto bola nútená rekonštrukcia. ,,Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa po rekonštrukcii výrazne zlepší“, povedala zlepší. Na JIS interného oddelenia prichádzajú pacienti vyžadujúci intenzívnu starostlivosť – pacienti s infarktom, so srdcovým zlyhávaním, so závažnými pľúcnymi ochoreniami a pacienti vyžadujúci nepretržitú starostlivosť a pod.


Zdroj: Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja