aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Inteligentnejší a lepší Žilinský samosprávny kraj.

Žilinský samosprávny kraj bude inteligentnejší a lepší. Župa rozbieha veľký projekt na implementáciu princípov SMART riešení v regiónoch za takmer 2,5 milióna eur. Projekt je hradený z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

Zdroj. Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja.