aneps.sk

Videá

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slôbod a na prechádzanie všetkým formám diskriminácie, razismu, xenofóbie,  antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Asociácia Nepočujúcich Slovenska – ANEPS”.

Očkovanie.

Čo je to očkovanie? Ako funguje očkovanie? Viac informácií vo videu.

Zdroj: Očkovanie Info (ockovanieinfo.sk)

Udalosti posledných dní.

Chcete vedieť, čo sa udialo posledné dni?

Zdroj: TA3

Videá v roku 2021.

Všetkým ďakujeme za priazeň a tešíme sa na rok 2021. Poprosíme o spätnú väzbu na naše videá a návrhy na nové témy, o ktoré by ste mali záujem.

Žilina je oficiálne kandidátom na Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Viete, čo je to Európske hlavné mesto kultúry? Kedy to bude?

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.#europskehlavnemestokultury #kultura