aneps.sk

Videá

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slôbod a na prechádzanie všetkým formám diskriminácie, razismu, xenofóbie,  antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Asociácia Nepočujúcich Slovenska – ANEPS”.

15. „Žilinskí mestskí poslanci rokovali online, nájomné za letné terasy znížili na jedno euro“

Symbolické jedno euro zaplatia do konca októbra podnikatelia v Žiline ako nájomné za pozemky pod letnými terasami. Úpravu, ktorá má pomôcť prevádzkovateľom reštaurácií, barov, pohostinstiev a kaviarní s vonkajšími terasami, v pondelok 8. júna odobrili žilinskí mestskí poslanci na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Rokovanie sa konalo prvýkrát online a mestskí parlament schválil aj uznesenie, ktorým vytvoril mestským inštitúciám priestor na odpustenie alebo zníženie nájomného za ich priestory tretím osobám.

 Zdroj: Tlačová správa mesta Žilina.

Žilina podporí žiadosti o grant sumou 87-tisíc eur, inštitúcie môžu získať až 30-tisíc eur

Projekty v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, životného prostredia a sociálnej a zdravotnej oblasti podporí mesto Žilina tento rok sumou celkom 87-tisíc eur. Na podporu projektov v oblasti kultúry pôjde tento rok z grantov 40-tisíc eur, pre sociálnu a zdravotnú oblasť je vyčlenených 10-tisíc eur, na vzdelávacie projekty 10-tisíc eur, rovnaká suma 10-tisíc eur je alokovaná aj pre oblasť životného prostredia a 17-tisíc eur na podporu projektov pre oblasť športu.

Záujemcovia sa mohli do výzvy na predkladanie žiadostí o grant zapojiť do 3. apríla. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením nového koronavírusu, bolo hodnotenie predložených žiadostí pozastavené. Mesto od 8. 6. do 19. júna mimoriadne otvorilo pre žiadateľov evidovaných v egrante grantové žiadosti, aby mali možnosť upraviť si harmonogramy svojich predložených projektov tak, aby ich mohli uskutočniť.

Mesto Žilina zároveň otvára v rámci grantového systému inštitucionálnu podporu, ktorej celková výška je tento rok 30-tisíc eur. Všetky podmienky pre zaslanie žiadostí sú zverejnené vo výzve na stránke mesta. Žiadatelia o inštitucionálnu podporu môžu svoje žiadosti posielať prostredníctvom egrantu od 8. júna do 3. júla. O prerozdelení dotácií budú rozhodovať členovia grantových komisií a schválené projekty mesto zverejní na svojich internetových stránkach.

Otázky týkajúce sa grantového systému môžu žiadatelia adresovať na e-mail: granty@zilina.sk, k dispozícii je tiež telefónne číslo: 041/70 63 319. Všetky informácie sú dostupné aj na internetovej stránke mesta v sekcii Občan/grantový systém pre 2020.

Mestský hokejový klub si prevzal nový majiteľ spoločnosť LUPIZA

Žilinská spoločnosť LUPIZA, s. r. o. dnes 4. júna oficiálne prevzala do svojho vlastníctva Mestský hokejový klub Žilina. Podpisom zmluvy sa spoločnosť stala vlastníkom 100-percent akcií hokejového klubu. V zmysle uzavretej zmluvy bude majiteľovi klubu poskytnutá ľadová plocha a priestory pre športovú činnosť za symbolické jedno euro i dotácia od mesta vo výške maximálne 75-tisíc eur ročne na každú jednu hokejovú sezónu. Zároveň získava aj možnosť využívať ľadovú plochu šesť hodín denne, z toho štyri hodiny na hlavnej ľadovej ploche a dve hodiny na vedľajšej ľadovej ploche. Nový vlastník sa zmluvne zaviazal, že v prípade fungovania v extralige prispeje navrch k dotácii od mesta do rozpočtu 450-tisíc eur a v prípade pôsobenia v prvej lige prispeje 150-tisíc eur. Zámer odpredať akcie MsHK Žilina oznámilo mesto na základe uznesenia mestského zastupiteľstva zo dňa 17. februára. Predaj 100-percentného balíka akcií v nominálnej hodnote 25-tisíc eur za cenu 31 925 eur spoločnosti LUPIZA, s. r. o. schválili na májovom zasadnutí poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline.

Zdroj: Tlačová správa mesta Žilina

Mesto Žilina podporí žiadosti o športové dotácie sumou 175-tisíc eur.

Mesto Žilina vyhlásila výzvu na žiadosti o športové dotácie a po mimoriadnom schválení mestským
zastupiteľstvom, rozdelí medzi žilinské športové kluby sumou 175-tisíc €. Uzávierka na doručenie žiadosti je
26. jún 2020.

Zdroj: Tlačová správa mesta Žilina

11. „Žilina má k dispozícii ďalšiu nabíjačku pre elektromobily“

Celý mesiac jún a júl budú môcť zadarmo využívať nabíjaciu stanicu pre elektromobily. Otvorili ju 1. júna pri Mestskom úrade v Žiline. Nabíjacia stanica je umiestnená pri Mestskom úrade v Žiline a bude stále 24 hod. otvorená. Nabíjacia stanica môže súčasne nabíjať dve autá a dva elektrobicykle. Ale pozor. Nabíjať zadarmo 11 kW a za poplatok 22 kW. Doba nabíjania je max. štyri hodiny. V Žiline nachádzajú štyri verejne nabíjacie stanice v Auparku, Miragi, Hypertescu a Sconte. Mesto Žilina rokuje a chce umiestniť ďalšie nabíjacie stanice, napr. pri Zimnom štadióne a inde.

Zdroj: Tlačový správa mesta Žilina.