aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

13/14 dôchodok v novembri

MPSVaR kvôli nárastu cien energií, tovarov a služieb pripravilo návrh zákona o 13. dôchodku.Pre seniorov, poberateľov invalidných, vdovských, vdoveckých a sirotských dôchodkov pripravili výplatu 13. dôchodku aj v novembri. Vláda pripravený zákon schválila a ešte ho musí schváliť parlament.