aneps.sk

Rôzne

Sčítanie ľudí – ďalšie informácie.

Každý občan SR je povinný sa sčítať. Rodičia musia svoje deti od 0- 18 rokov sčítavať. Pre tých, ktorí sa nemôžu sčítavať, je tu k dispozícii asistent sčítania. Ak nesčítate, môže hroziť pokuta. Ešte jedna dôležitá informácia. Muž musí presne uviesť počet svojich detí, iba bezdetný muž má dať 0.

Doplatky za lieky.

Viete o tom, že od januára 2022 už nebudete platiť doplatky za lieky, zdravotnícke pomôcky a potraviny pre cukrovkárov? Ale pozor, neplatí to pre všetkých. Pozrite si video. Zdroj: Niektorí ľudia už nebudú doplácať ani euro za lieky. Schválil to parlament – Správy RTVS https://spravy.rtvs.sk/…/niektori-ludia-uz-nebudu…/

Okamžitý prepis v Slovenskej sporiteľni v SR.

Minulý rok v novembri 2020 sme pripravili list, ktorý sme odoslali všetkým bankám v SR, aby nám sluchovo postihnutým uľahčili komunikáciu v bankách. Dnes sme dostali informáciu, že banka Slovenská sporiteľna na svojich pobočkách sprístupnila prostredníctvom tabletov okamžitý prepis. Ďakujeme Zdroj: https://dennikn.sk/minuta/2262577/?ref=impm…

Vyjadrenie od prezidentky ANEPS Mgr. et Mgr. Janky Filipovej.

Vyjadrenie – dnes nás kontaktovali viacerí nepočujúci ohľadom 1 skupiny, kde neustále na nás útočí 1 nepočujúci. Vysvetlenie je vo videu. Odkazy na dokument roku 2014-2020:https://www.employment.gov.sk/…/narodny-program-rozvoja… Odkazy na dokument na roky 2021-2030:https://www.slov-lex.sk/legisla…/-/SK/dokumenty/LP-2021-24

Záchrana hradov.

Bude sa môcť dariť aj v tomto roku združeniam, ktoré zachraňujú hrady? Zdroj: Ministerstvo kultúry naďalej rokuje o zabezpečení podpory nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva » Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (gov.sk)https://www.culture.gov.sk/…/ministerstvo-kultury…/…