aneps.sk

22. Pozemky treba udržiavať a kosiť, vyzýva žilinská samospráva.

Vzhľadom na veľký počet pozemkov, ktoré nie sú pravidelne udržiavané a burina na nich dorastá do značných výšok, vyzýva mesto Žilina v tomto období všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na dodržiavanie zákona. Podľa neho sú povinní realizovať opatrenia proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Výtrusy a semená sa zo zaburinených lokalít šíria do okolia a znehodnocujú priľahlé pozemky. Veľkým je aj šírenie semien alergénov, ktoré najmä našim najmenším a starším občanom spôsobujú zdravotné problémy.

Zanedbaním povinností sa vlastník alebo užívateľ pôdy dopúšťa porušenia zákona a hrozia sankcie. Za nesplnenie zákonných povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta za priestupok až do výšky 330 eur a právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložená pokuta až vo výške 166 až 33-tisíc eur za jeden hektár pozemku.

Zdroj: Tlačová správa mesta Žilina.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *