aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Zásady pri komunikácii s nepočujúcimi

Komunikácia počujúcich s nepočujúcimi je veľmi ťažká. Sluchové postihnutie nie je vidieť. Netreba perfektne ovládať posunkový jazyk, aby sa obe strany dohovorili. Viac je to o ochote a trpezlivosti. Počujúci niekedy nevedia, ako komunikovať s nepočujúcimi. Chýbajú im základné znalosti. Dnešné video nie je venovaná nepočujúcim, ale hlavne vášmu počujúcemu okoliu. Ak chcete, aby sa o tichom svete nepočujúcich dozvedeli viac a aby sa naučili základné zásady, dajte nášmu videu 👍 a zdieľajte medzi vašimi priateľmi.

Video bolo vytvorené v rámci projektu „Neformálne s radosťou“ , ktorý finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Hlavným cieľom je budovať komunikačné mosty medzi počujúcimi a nepočujúcimi.