aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Zabudnuté? Ženy a dievčatá s postihnutím počas COVID 19

Ženy s postihnutím tvoria 16% celkovej populácie žien v Európskej únií. Tvoria takisto veľkú časť celkovej populácie ľudí s postihnutím. Ich množstvo sa odhaduje na približne 60 miliónov žien a dievčat s postihnutím, čo je približne rovnaký počet ako počet ľudí žijúcich v Taliansku.

Pandémia COVID 19 celkovo zhoršila postavenie a situáciu dievčat a žien s postihnutím v oblastiach diskriminácie, zneužívania a porušovania ľudských práv.

Ženy a dievčatá s postihnutím čelili viacnásobnej diskriminácii vo všetkých oblastiach života – socio-ekonomické znevýhodnenie, sociálna izolácia, násilie voči dievčatám a ženám, nútené sterilizácie a potraty, nedostatočný prístup k službám v komunite, nízka kvalita bývania, inštitucionalizácia, nedostatočná zdravotná starostlivosť a nedostatok príležitostí prispievať alebo aktivizovať sa v spoločnosti. Ženy a dievčatá s postihnutím čelia dvoj až päťnásobne častejšie  násiliu.

Dňa 19. júna 2020 sa uskutočnil webinár, ktorý organizovalo Európske Fórum pre ľudí s postihnutím, ktoré sa dotklo tejto závažnej témy.

Počas webinára vystúpili viaceré zástupkyne rôznych ženských organizácii v Európskej únii – napr. Ana Paláez Navráez – viceprezidentka Európskeho fóra pre ľudí s postihnutím, Luisa Bosisio Fazzi – členka ženskej komisie, zástupkyne Európskej komisie, CERMI – Ženskej nadácie a Európskej ženskej lobby a Európskeho Inštitútu pre rodovú rovnosť.

Rečníčky webinára hovorili o skúsenostiach vo svojich krajinách. Bolo položených niekoľko veľmi dôležitých otázok, na ktoré sa musia hľadať odpovede, ktoré by v budúcnosti pomohli dievčatám a ženám s postihnutím žiť v lepších podmienkach v čase krízovej situácie.

Zaujímavá otázka bola položená z Rwandy (Afrika) a týkala sa zabezpečenia informácií a služieb pre ženy a dievčatá s postihnutím, ktoré žijú v okrajových oblastiach bez prístupu k technológiám, Internetu a sociálnym službám. Na túto otázku nevedel nikto odpovedať, keďže si život bez technológií už ani nevieme predstaviť.

Príkladom dobrej praxe je vytvorenie podpornej skupiny žien cez online aplikáciu. Sú to pravidelné stretnutia žien v online priestore, kde môžu vzájomne zdieľať svoje životy. Dôležité je, aby sa ženy o tejto skupine dozvedeli a mali možnosť pripojiť sa.

Ak vás téma zaujíma, je možné spýtať sa otázky e-mailom po anglicky a zaslať ich na raquel.riaza@edf-feph.org

Webinár bol v angličtine a bolo zabezpečené tlmočenie do posunkovej reči a prepis v reálnom čase.

Za Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina sa zúčastnila Mgr. Mária Krkošková, PhD.

Nazrite na stránky Európskeho fóra pre ľudí s postihnutím
http://www.edf-feph.org/
https://www.facebook.com/events/739440476801585/