aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Význam slova: „Komunita“.

Čo je to „komunita“? Je to nejaké spoločenstvo, alebo prostredie, ktoré ľudí spája. Pýtali ste sa nás čo to slovo znamená? – pozrite si video.

Zdroj: ANEPS