aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Vojenské historické múzeum v Piešťanoch

Dňa 12.09.2020 sme v rámci projektu  Vzdelávacie aktivity, športové podujatia, brannošportové podujatia, kultúrne podujatia alebo spoločenské podujatia zamerané na podporu výchovy občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu  z Ministerstva obrany navštívili Vojenské historické múzeum v Piešťanoch

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť, aby sa nepočujúci dozvedeli viac o histórii Slovenska a jeho dôležitých osobnostiach. Je dôležité, aby nepočujúci mali možnosť získavať informácie takými spôsobmi, ktoré sú pre nich zrozumiteľné a pochopiteľné, t. j. s účasťou tlmočníka do posunkového jazyka.

Zúčastnilo sa 13 osôb s poruchou sluchu, vrátane tlmočnícky Anny Šarokovej.

V expozíciách je viac ako 550 kusov trojrozmerných zbierkových predmetov prezentujúcich výzbroj, výstroj a techniku používanú v čs. armáde od konca 2. svetovej vojny až po rok 1992, ako aj technika, ktorú používala Armáda Slovenskej republiky, následne Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Väčšia časť veľkorozmerných zbierkových predmetov je sprístupnená na vonkajších plochách.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu.       

Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Asociácia Nepočujúcich Slovenska.