aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Vodiči môžu bezplatne zotrvať v areáli našej nemocnice po dobu 4 hodín na základe parkovacieho lístka potvrdeného u lekára.

160.Video "Vodiči môžu bezplatne zotrvať v areáli našej nemocnice po dobu 4 hodín "

160.VideoVodiči môžu bezplatne zotrvať v areáli našej nemocnice po dobu 4 hodín na základe parkovacieho lístka potvrdeného u lekára.V prípade výnimiek je možné čas bezplatného zotrvania predĺžiť, parkovací lístok je však v tomto prípade potrebné odblokovať v mieste validačnej stanice. ČO JE VALIDAČNÁ STANICAValidačná stanica je miesto, kde vám zamestnanec nemocnice odblokuje parkovací lístok, ak máte nárok na zotrvanie v areáli dlhšie ako 4 hodiny. V areáli nemocnice nájdete až 13 validačných staníc. Do 4 hodín takéto odblokovanie lístka nie je potrebné a validačnú stanicu navštíviť nemusíte. DO 4 HODÍN BEZPLATNE A BEZ ODBLOKOVANIAAk ste v našom areáli do 4 hodín, potvrďte si lístok v ambulancii u vášho lekára a rovno prejdite k rampám. Parkovací lístok priložte k výjazdovému terminálu a po zdvihnutí rampy zanechajte v zbernej nádobe. Ak sa v areáli zdržíte viac ako 4 hodiny, za každú začatú polhodinu vám bude účtovaný poplatok 1 euro. Platba prebieha priamo vo výjazdovom termináli (hotovosť aj karta). NAD 4 HODINY BEZPLATNE LEN VÝNIMKYNUTNÉ ODBLOKOVANIE LÍSTKA VO VALIDAČNEJ STANICIAk ste v našom areáli viac ako 4 hodiny a patríte do nižšie uvedených výnimiek, nezabudnite si parkovací lístok potvrdiť u lekára a následne odblokovať v mieste validačnej stanice. Odblokovanie po 4 hodinách je povolené len pre tieto kategórie výnimiek:pacient urgentného príjmu (max 8 hodín),pacient Národnej transfúznej služby alebo dialýzy (max 6 hodín),pacient ZŤP (max 24 hodín),pacient jednodňovej zdravotnej starostlivosti (max 24 hodín).Odblokovanie nie je nutné, ak síce patríte do kategórie výnimiek, ale ste v areáli kratšie ako 4 hodiny. NÁVŠTEVYNávštevy môžu bezplatne zotrvať v areáli len v čase návštevných hodín príslušného oddelenia, najviac však 4 hodiny. Nie je potrebné lístok potvrdiť ani odblokovať vo validačnej stanici. V rámci 4 hodín stačí prejsť k rampám a bezplatne opustiť areál. Ak ste v areáli viac ako 4 hodiny, za každú začatú polhodinu vám bude účtovaný poplatok 1 euro. Platba prebieha priamo vo výjazdovom termináli (hotovosť aj karta). HOSPITALIZOVANÝ PACIENTAk si chcete nechať vaše vozidlo v areáli po dobu vašej hospitalizácie, je nutné túto skutočnosť nahlásiť v príjmovej ambulancii pri nástupe na hospitalizáciu. Po skončení hospitalizácie nahlásite službukonajúcemu personálu oddelenia váš odjazd. Za zotrvanie v areáli zaplatíte 10 eur/deň a následne si musíte lístok elektronicky odblokovať v mieste validačnej stanice. Ak vaše vozidlo nenahlásite alebo si lístok neodblokujete, pri odjazde vám bude zaúčtovaný poplatok za každú začatú polhodinu 1 euro za každý jeden deň zotrvania v areáli. Zdroj: https://www.fnspza.sk/sk/informacie-pre-pacientov/parkovanie

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Štvrtok 13. augusta 2020

Vodiči môžu bezplatne zotrvať v areáli našej nemocnice po dobu 4 hodín na základe parkovacieho lístka potvrdeného u lekára.V prípade výnimiek je možné čas bezplatného zotrvania predĺžiť, parkovací lístok je však v tomto prípade potrebné odblokovať v mieste validačnej stanice.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“.

Zdroj: https://www.fnspza.sk/sk/informacie-pre-pacientov/parkovanie