aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Udržateľnosť – časť 4

Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom workshopov zameraných na oblasti ochrany životného prostredia, separovanie, recykláciu a udržateľnosť poskytnúť informácie Nepočujúcim nielen ich priamou účasťou na workshopoch, ale aj formou videí v Slovenskom posunkovom jazyku, ktoré sme vnímali ako dôležité pre väčší dosah tejto cieľovej skupiny.

Týmto projektom sme nadviazali na minuloročný projekt, ktorý sa podaril úspešne uskutočniť a vznikli hodnotné výstupy. 

Cieľom bolo tiež prepojenie sveta Nepočujúcich a počujúcich pri účasti na stanovených workshopoch a zároveň teda vzdelávanie Nepočujúcich v spomenutých oblasti a praktizovanie naučených informácii prostredníctvom náučného kútika, do ktorého sme vďaka podpore z projektu zakúpili: kôš na separovanie, menší komposter do kuchynky na pracovisku, loofu a vrecia na smeti, EKO čistiace prostriedky.

Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore Nadácia Milan Dubec.