aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Prstová abeceda

Čo si myslíte, používali iba nepočujúci prstovú abecedu? A prečo aj mnísi používali prstovú abecedu? Viac informácii sa dozviete vo videu. 

Zdroj: Vojtechovský, R. Úvod do kultúry a sveta Nepočujúcich. 2011. Myslím, centrum kultúry Nepočujúcich.