aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Pokuta za nedodržanie izolácie a karantény po návrate na Slovensko z „červenej“ krajiny má byť do výšky 5000 eur.

140.Video "Pokuta za nedodržanie izolácie a karantény po návrate na Slovensko z "červenej" krajiny má byť do výšky 5000 eur."

140.Video"Pokuta za nedodržanie izolácie a karantény po návrate na Slovensko z "červenej" krajiny má byť do výšky 5000 eur." Uložil by ju príslušný orgán verejného zdravotníctva. Vyplýva to z novely zákona o elektronických komunikáciách, ktorou sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Kabinet ju odobril na pondelkovom rokovaní s pripomienkami. Zároveň ju navrhuje prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní."Priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto sa v čase krízovej situácie nepodrobí opatreniam, a to nariadenej izolácii alebo karanténnym opatreniam súvisiacim so vstupom na územie SR v spojitosti so vznikom pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby," píše sa v návrhu novely. Za tento priestupok má hroziť pokuta do výšky 5000 eur.Nová úprava by mala umožniť dodatočnú kontrolu osôb, ktoré sa majú prihlásiť pri príchode z takzvanej "červenej krajiny". "Cieľom návrhu zákona je, aby podnik poskytoval Úradu verejného zdravotníctva SR telefónne čísla zákazníkov, ktorým boli zaslané SMS, lebo sa nachádzali v nebezpečnej krajine a vrátili sa v určenom čase na Slovensko, a zároveň, v rámci všeobecnej súčinnosti, spracúvať a poskytovať ÚVZ SR anonymizované dáta aj bez súhlasu dotknutých orgánov," uviedli predkladatelia.Operátor by mohol podľa navrhovanej úpravy spracúvať lokalizačné údaje bez súhlasu účastníka, napríklad pri zasielaní varovných SMS správ.Telefónne čísla, ktoré ÚVZ dostane, bude musieť podľa ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) po spracovaní zmazať, a zároveň bude musieť ÚVZ predložiť parlamentnému ústavnoprávnemu výboru report, ako s údajmi narábal.Návrh novely upravuje aj rozsah údajov, ktoré operátori môžu spracovávať bez súhlasu účastníka. Okrem telefónneho čísla by mohli "v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas spracúvať prevádzkové údaje v rozsahu identifikácie prihlásenia účastníka do siete v stanovenom čase, i lokalizačné údaje účastníka aj bez súhlasu dotknutého účastníka".ÚVZ by mohol tieto údaje zbierať, spracúvať a uchovávať najdlhšie po dobu do 60 dní. "Úrad verejného zdravotníctva SR je oprávnený tieto údaje získavať len s cieľom zabránenia vzniku a šírenia pandémie alebo nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby," píše sa v materiáli.Novela, v prípade schválenia parlamentom a podpisu prezidentkou, nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia.Zoznam červenych krajín 📕(červené) a menej rizikových krajin 📗(zelené):👉https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach 👈http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=za-nedodrzanie-karantennych-opatreni-po-navrate-z-rizikovych-krajin-bude-hrozit-vysoka-pokuta-stat-navrhuje-dodatocnu-kontrolu-prostrednictvom-operatorov

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Pondelok 13. júla 2020

Uložil by ju príslušný orgán verejného zdravotníctva. Vyplýva to z novely zákona o elektronických komunikáciách, ktorou sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“.

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach👈http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=za-nedodrzanie-karantennych-opatreni-po-navrate-z-rizikovych-krajin-bude-hrozit-vysoka-pokuta-stat-navrhuje-dodatocnu-kontrolu-prostrednictvom-operatorov