aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Peru

Oblasť: Južná Amerika – krajiny, cestovanie, deaf komunita.

Zdroj: Zážitky nepočujúcich – Palo Dzurov, Jarko Kolejak a Jožko Pristač.

Poďakovanie patrí : Cyril Kračko .

Traja Deaf SlováciJaroslav Koleják, Pavol Dzurov a Jozef Pristač zbalili kufre na dlhšiu púť.

Odleteli za teplom. Kam?

Do 11 tisíc 300 km ďalekej Južnej Ameriky.

Do Peru, krajiny pri Tichom oceánev vo vysokej horskej polohy And, nad 6-tisíc metrov.

Žije tam viac ako 30 miliónov obyvateľov.

Ľudia sú tam veľmi milí, ochotní pomôcť, naši nepočujúci sa tam stretli aj s chudobnými deťmi, ktoré žobrali na ulici.

Peru patrí k najkrajším krajinám sveta.

Presvedčili sa o tom naši dobrodružní cestovatelia Jaro, Paľo a Jožo.

Celkovo v Peru prešli až 4 tisíc kilometrov – letecky, autobusom, autom, ale aj pešo. Navštívili najvýznamnejšie pamiatky, aj horu Machu Picchu.

Veľká vďaka za organizačnú pomoc patrí – Cyrilovi Krackovi z Kanady, peruánskej sprievodkyni Patrície Isabel Diaz Mirande Františkovi Valekovi, KC Aneps Žiline, rodine a priateľom za podporu ísť za svojím snom.

Žilina- Krajské centrum nepočujúcich Aneps Žilina si veľmi cení DAR a s veľkou vďakou prijíma dar od nepočujúcich z Peru.