aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Od 1. júla sa zvýši životné minimum o 2,2 %.

124.Video "Od 1. júla sa zvýši životné minimum o 2,2 %."

124.Video "Od 1. júla sa zvýši životné minimum o 2,2 %."Výšku životného minima ustanovuje zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 183/2019 Z.z. tento rok narástlo životné minimum o 2,2 %.Životné minimum je ustanovené ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.V prílohe kliknite na link a uvidíte zoznam príspevkov a ich výšku. https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/informacie-media/valorizacia-prispevkov-zm-2020.pdf zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodinyhttps://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/zivotne-minimum-zvysi-22.html

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Pondelok 22. júna 2020

Životné minimum je ustanovené ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.V prílohe kliknite na link a uvidíte zoznam príspevkov a ich výšku. 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/informacie-media/valorizacia-prispevkov-zm-2020.pdf

zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.