aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

27.10.2023 Ocenenie „Ruky, ktoré hovoria“

V dňoch 18.09.2023 – 24.09.2023, kedy sa konali oslavy Medzinárodného týždňa nepočujúcich ľudí, sme hostili v našich priestoroch výstavu výtvarných prác detí z MŠ A. Kmeťa Žilina, MŠ Hôrky, ZŠ Hôrky, ZŠ Višňové a Špeciálnej základnej školy Vojtaššáka Žilina.

Naši hostia mali počas celého týždňa možnosť hlasovať a aktívne sa zapojiť do hodnotenia talentovaných detí v rámci aktivity nazvanej „Ruky, ktoré hovoria“.

Na obrázkoch sme videli ruky, ktoré symbolizovali dôležitosť komunikácie pre nepočujúcich. Tieto obrázky nám pripomínali, že ruky sú ich hlavným prostriedkom na vyjadrovanie a komunikáciu s okolitým svetom.

Každý obrázok bol nádherný a originálny, pričom niektoré z nich boli odmenené malými darčekmi, ktoré sme v dňoch 26.10.2023 a 27.10.2023 udeľovali víťazom tejto súťaže v kategórii: 2 – 4 roky, 5 – 6 rokov, 1. stupeň základnej školy, 2. stupeň základnej školy a ocenenie od zamestnancov ANEPS.