aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Neviditeľný odznak

Ani my nie sme v tom sami.

Kampaň vytvorila Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením v spolupráci s UNICEF Slovensko a jej cieľom je aby naučili ľudí vnímať, podporovať a prirodzene pristupovať k deťom so zdravotným znevýhodneným.

Tento odznak – môžete nosiť aj VY a pomôcť tak šíreniu dobrej veci.

Viac informácii na: https://neviditelnyodznak.sk/sk

ĎAKUJEME.