aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Mestské zastupiteľstvá v Žiline – videozáznamy otitulkované pre sluchovo postihnutých.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“.