aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím

Každý rok si dňa 3. decembra pripomíname Medzinárodný deň ľudí so zdravotným postihnutím, ktorý vyhlásila OSN a pripomíname si ho od roku 1992.

 Cieľom je rozširovať povedomie o zdravotnom postihnutí a zvýšiť podporu pre ľudí so zdravotným postihnutím.

V tento deň organizujú rôzne organizácie, vlády štátov, predstavitelia súkromného sektora aj akademické inštitúcie v spolupráci s organizáciami osôb so zdravotným postihnutím rôzne podujatia, ktoré pomáhajú informovať o živote a trápeniach ľudí so zdravotným postihnutím.

V New Yorku v USA sa uskutoční niekoľko diskusií a kultúrnych podujatí k tejto téme.

Zdroj: 3. december – Medzinárodný deň ľudí so zdravotným postihnutím – Internetový časopis Mosty inklúzie (nrozp-mosty.sk)