aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Kurz posunkového jazyka pre študentky Strednej zdravotníckej školy Žilina

Študentky so Strednej zdravotníckej školy Žilina sa zúčastnili kurzu posunového jazyka.

Kurz trval v 3 mesiace. Naučili sa základy, zaujímali ich zásady komunikácie, pre nich boli smerodajné zdravotné posunky.

Potešilo nás, že majú záujem o ďalšie pokračovanie v októbri 2023.