aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Kurz odzerania

V dňoch 09.10.2020 až 11.10.2020 sme zúčastnili kurzu odzerania, ktorú v spolupráci s Asociáciou Nepočujúcich Slovenska zabezpečila prof. Darina Tarsciová.

Zúčastnilo sa nás 10 uchádzačov. V piatok 09.10.2020 sme mali teoretickú časť, pani prof. Tarsciová nám postupne vysvetlila, čo je to odzeranie, prekážky v odzeraní, vysvetlila prečo sa nám ľahšie odzerajú samohlásky, horšie spoluhlásky, pravidlá odzerania a iné dôležité informácie tykajúce sa odzerania.

V sobotu 10.10.2020 sme mali praktickú časť, kde sme sa naučili rôznymi a hlavne hravými metódami odzerať a overovali sme si teoretickú časť. Zistili sme naše pozitíva, aj negatíva odzerania, na základe čoho sme sa rozhodli zlepšovať.

V nedeľu 11.10.2020 sme mali prípravnú časť odzerania, kde sme sa rozdelili na dve skupiny a pripravovali sme kurz odzerania. Jedna skupina sa zamerala na kurz odzerania pre mestských policajtov a druhá skupina na rodinu s nepočujúcimi deťmi.  Neskôr každá skupina prezentovala svoju prípravu na kurz odzerania a následne druhá skupina sa pýtala, pripomienkovala.

Na záver nám pani prof. Tarsciová odovzdala osvedčenia z absolvovania kurzu odzerania.

Cieľom kurzu bolo nás pripraviť na ďalšie kurzy odzerania pre rôzne skupiny, napr. zamestnancov prvého kontaktu, policajtov, zdravotníkov, deti s rodinami, pedagogických asistentov a učiteľov a pod.

Kurz odzerania bol pre nás obohacujúci, prospešný a veríme, že v budúcom roku budeme pokračovať.

Kurz odzerania bola jedna z aktivít z projektu Ministerstva spravodlivosti SR – Miesto práv prvého kontaktu na informácie.

Vypracovala

Ing.  Malvína Kompáneková

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Asociácia Nepočujúcich Slovenska – ANEPS“.