aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Kto pomôže Slovensku? ANEPS a TESCO STORES, a.s. pomáhajú potravinami

Koronakríza

Kríza počas trvania ochorenia COVID 19 poznačila a ovplyvnila každého človeka, firmu, či organizáciu. Hoci sa situácia po čase začala upokojovať, zaznamenali sme aj v našej Asociácii Nepočujúcich Slovenska dopyt po pomoci od rôznych ľudí, od nepočujúcich alebo nedoslýchavých seniorov, ale aj od iných, ktorí sa v dôsledku tejto krízy ocitli v núdzi, napr. prišli o zamestnanie a príjem.

Kto pomôže Slovensku

Aplikácia pomoci „Kto pomôže Slovensku“ vznikla ako nápad, ktorý prepája ľudí, firmy a organizácie, ktoré môžu a dokážu pomôcť tým, ktorí o pomoc žiadajú. O pomoc cez túto aplikáciu mohli požiadať zdravotnícke zariadenia, sociálne zariadenia, občianske združenia a iné organizácie, ktoré sú zamerané na pomoc. Správcom aplikácie pomoci je Nadácia Pontis.

V rámci aplikácie môže každý užívateľ (organizácia, firma a pod. ) vytvoriť ponuku pomoci. Žiadať o pomoc však môžu len overení používatelia zastupujúci overenú organizáciu.

Bolo možné požiadať o materiálnu alebo aj dobrovoľnícku pomoc, na ktorú zareagovali firmy, ktoré túto pomoc poskytnúť vedeli a mohli. (Zdroj: www.ktopomozeslovensku.sk, www.nadaciapontis.sk)

V rámci projektu Kto pomôže Slovensku, sme ako ANEPS požiadali o potravinovú pomoc a hygienické balíčky pre seniorov so sluchovým postihnutím a iných ľudí v núdzi, napr. tých, ktorí prišli o prácu a príjem alebo ktorí počas koronakrízy zostali v domácej izolácii odkázaní na pomoc druhých. Takýmto spôsobom sme sa snažili aspoň trochu zmierniť vzniknutú situáciu.

TESCO STORES

Našej žiadosti o potravinovú pomoc bolo vyhovené firmou TESCO STORES, a.s., ktorej aj touto formou ďakujeme za poskytnutú pomoc. 50 ks jednorazových potravinových balíčkov budeme distribuovať tým ľuďom z ANEPS, ktorí boli situáciou najviac zasiahnutí. Potravinová pomoc bolo odovzdaná manažérkou TESCO Žilina Košická, p. Monikou Slaziníkovou.

Asociácia Nepočujúcich Slovenska ANEPS je organizácia, ktorá je zameraná na obhajovanie práv a špecifických záujmov nepočujúcich osôb. V rámci svojich činností začala počas koronakrízy vytvárať videá v posunkovom jazyku a s titulkami, aby mohla primeraným a zrozumiteľným spôsobom informovať ľudí so sluchovým postihnutím o opatreniach a ochrane zdravia a života svojich členov. Nepočujúce členky organizácie prispeli svojou dobrovoľníckou prácou a šili ochranné rúška.