aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Kto pomôže Slovensku? ANEPS a DM drogéria pomáhajú ľuďom so sluchovým postihnutím

Aplikácia pomoci „Kto pomôže Slovensku“ vznikla ako nápad, ktorý prepája ľudí, firmy a organizácie, ktoré môžu a dokážu pomôcť tým, ktorí o pomoc žiadajú. O pomoc cez túto aplikáciu mohli požiadať zdravotnícke zariadenia, sociálne zariadenia, občianske združenia a iné organizácie, ktoré sú zamerané na pomoc. Správcom aplikácie pomoci je Nadácia Pontis. Bolo možné požiadať o materiálnu alebo aj dobrovoľnícku pomoc, na ktorú zareagovali firmy, ktoré túto pomoc poskytnúť vedeli a mohli. (Zdroj: www.ktopomozeslovensku.sk, www.nadaciapontis.sk)

Druhá vlna pandémie COVID 19 zasiahla aj nás v ANEPS. Už sme síce vedeli, čo všetko sa dá očakávať, lebo sme boli poučení z prvej vlny, ale aj my sme mali strach o zdravie našich kolegov a sluchovo postihnutých v rámci celého Slovenska.

Ešte počas jari 2020 sa nám podarilo zaregistrovať do aplikácie pomoci „Kto pomôže Slovensku“ a v spolupráci s TESCO stores sme získali potravinovú pomoc pre mnohých ľudí v núdzi. Druhá časť bola zaregistrovaná na získanie hygienických balíčkov do domácností so sluchovo postihnutým členom.

Mnohí sluchovo postihnutí prišli počas prvej vlny pandémie o prácu a tým aj o časť rodinného príjmu. V čase krízy je oveľa ťažšie nájsť si novú prácu, lebo mnohé prevádzky sú zatvorené. Situácia ľudí so sluchovým postihnutím je v tomto ešte zložitejšia, v dôsledku ich zdravotného postihnutia je ťažké nájsť vhodné miesto.

Našim zámerom bolo získať hygienické balíčky so základnými pomôckami a potrebami na zabezpečenie hygieny ľudí a domácnosti a tie rozdeliť v rodinách, ktoré zložitá situácia počas pandémie COVID 19 zasiahla najviac. Získaním tejto pomoci sa nám podarí jednorázovo odľahčiť rodinné rozpočty rodín so sluchovo postihnutým členom.

Na našu výzvu zareagovala DM drogéria, ktorej chceme veľmi pekne poďakovať za poskytnutú pomoc. Balíčky s hygienickými a dezinfekčnými potrebami zašleme do jednotlivých Centier nepočujúcich, ktoré ich rozdelia tým rodinám, ktoré boli pandémiou zasiahnutí, lebo prišli o prácu a príjem. Hygienické balíčky odovzdala pracovníčka DM drogérie  p. Švaňová z predajne DM v Žiline a prevzala prezidentka Asociácie Nepočujúcich Slovenska Mgr. Janka Filipová.

Asociácia Nepočujúcich Slovenska ANEPS je organizácia, ktorá je zameraná na obhajovanie práv a špecifických záujmov nepočujúcich osôb. V rámci svojich činností začala počas koronakrízy vytvárať videá v posunkovom jazyku a s titulkami, aby mohla primeraným a zrozumiteľným spôsobom informovať ľudí so sluchovým postihnutím o opatreniach a ochrane zdravia a života svojich členov. Nepočujúce členky organizácie prispeli svojou dobrovoľníckou prácou a šili ochranné rúška.

Vypracovala: Mgr. Mária Krkošková, PhD.