aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Konferencia Nezávislý život.

18.6.2020 sa uskutočnila ONLINE konferencia Nezávislý život, ktorý organizuje Nadácia SOCIA. Bolo zabezpečené aj tlmočenie do posunkového jazyka.

Za ANEPS sa konferencie zúčastnila sociálna pracovníčka Mgr.Mária Krkošková, PhD.

Hlavnou myšlienkou konferencie je, aby ľudia so ZP mohli žiť samostatný život a dostávať tiesociálne služby, ktoré im pomôžu.

Po konferencii boli vytvorené pracovné skupiny pre 5 oblastí.

Zdroj: ANEPS