aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Koncesionárske poplatky – Komisárka pre zdravotne postihnuté osoby žiada, aby RTVS nevymáhala staré pohľadávky od ZŤP osôb.

Na Úrade komisára pre zdravotné postihnuté osoby bol zvýšený nárast podania sťažností od ŽŤP osôb ohľadom pokút spätne za niekoľko rokov. Komisárka Zuzana Stavrovská tento stav riešila a požiadala RTVS o nevymáhanie starých pohľadávok, lebo značná časť vymáhania je zrejme premlčaná.

Zdroj: Komisárka žiada RTVS, aby nevymáhala od zdravotne postihnutých staré pohľadávky – Hlavné správy https://www.hlavnespravy.sk/komisarka-ziada…/2454536…