aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Deň rodiny – Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13, Žilina

Oblasť: Školstvo, neziskový sektor.