aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

DEŇ NARCISOV

Oblasť: Neziskový sektor, zbierky, organizácie.

Odkaz:www.dennarcisov.sk

DEŇ NARCISOV 18. apríl 2024.

Aj v tomto roku Liga proti rakovine organizuje 18. apríla 2024 zbierku Deň narcisov už 28-krát.

Liga proti rakovine pomáha na Slovensku onkologickým pacientom a ich blízkym už 34 rokov.

Pripnutie žltého kvetu je znak solidarity s ľuďmi s rakovinou.

Na Slovensku ich totiž ročne pribúda 40 000 a každý z nás pozná niekoho, koho postihlo toto náročné ochorenie.

Narcis je symbolom pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich rakovinou.

Aby sa dokázala naplniť táto misia, je potrebná aj vaša podpora.

Či to bude rozhovor s blízkymi, kúpa narcisu alebo osobný príspevok.

Každý jeden dar dá nádej – nádej na lepší život.

Podporiť tak môžete od 14. apríla do 21. apríla 2024, kde zbierka prebieha napr. v ulicicah miest na Slovensku, v DM Drogerie, Dr. Max, Tesco alebo aj príspevkom na účet.

Aj my v ANEPS sme tiež podporili a vyjadrili tak nádej pre tých, ktorí to potrebujú.