aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Cesta k úspešnej komunikácii

Stredná zdravotnícka škola, Žilina.

Oblasť: Školstvo, neziskové organizácie, osveta.

Zdroj: vlastné spracovanie so súhlasom otganizatóra.

Dnes sme sa zúčastnili na pracovnom výjazde v strednej zdravotnej škole, na Hlbokej ceste v Žiline.

Prišli sme podporiť budúcich zdravotníkov a možno aj budúcich lekárov.

Študenti si pripravili projekt pod názvom „Cesta k úspešnej komunikácii“ , kde si pre verejnosť pripravili aj ukážkovú hodinu – komunikáciu s pacientom so sluchovým znevýhodnením v praxi.

Celú akciu zastrešovali samotní šikovní študenti a niektorí z nich sa naučili základy posunkového jazyka priamo u nás v ANEPS, počas kurzu.

Škola má viac ako 680 študentov a ponúka aj v rámci praxe rôzne druhy masáže priamo v priestoroch školy. Ďakujeme Erike Kubovej za spoluprácu a tešíme sa na ďalšiu.

Team KC ANEPS a ANEPS.